Veelgestelde vragen

V: Hoe veilig is de Lock Alarm?
A: Niets is 100% te beveiligen tegenover een professionele dief. De produkten van Lock Alarm bieden een zeer goed beveiligingsniveau en een hoog afschrikgehalte tegen gelegenheidsdieven, mede doordat op alle sloten duidelijk is aangegeven, dat deze beveiligd zijn met een zeer luide sirene. Gelegenheidsdiefstal vormt ca. 98% van alle diefstallen in de meeste landen van de wereld en het is precies gelegenheidsdiefstal waartegen de Lock Alarm bescherming biedt.
Ten eerste zullen gelegenheidsdieven eenvoudige doelen kiezen en zullen met Lock Alarm beveiligde produkten worden overgeslagen ten koste van minder goed beveiligde objecten. Ten tweede is de staalkabel van een Lock Alarm speciaal gehard om zagen of knippen te weerstaan. De meeste, eenvoudige gereedschappen zullen het dan ook afleggen tegen deze kabel. Ten derde zal de gemiddelde gelegenheidsdief er bij het eerste alarm vandoor gaan. Deze bevindingen worden gestaafd door verklaringen van politie en beveiligingsconsulenten over de hele wereld.

V: Wat doet het alarm afgaan?
A: De staalkabel van de Lock Alarm 2,4 / 4,6, de Computa Lock en de Porta Safe heeft een geleidende draad in de kern. Deze draad zorgt voor een gesloten circuit, als de kabel is vastgezet in de unit. Iedere actie, die deze stroomkring verbreekt zal tot gevolg hebben, dat het alarm afgaat. Daarom zal, bij correct gebruik, alleen in de volgende gevallen het alarm afgaan: 1. Als de kabel wordt doorgeknipt (normaal gesproken voor 50% of meer). 2. Als het kabeleinde uit de unit wordt getrokken (hiervoor is een gigantische kracht nodig!). 3. Als gepoogd wordt om de unit te openen/forceren. Bij de Porta Safe zal het alarm tevens afgaan, als geprobeerd wordt om met geweld het deksel te openen.
De Lock Alarm Heavy Duty werkt anders. Dit slot is voorzien van een bewegingsdetector, die er voor zorgt, dat het alarm afgaat, zodra iemand aan het slot begint te morrelen of zodra iemand er met uw fiets (of bromfiets, scooter, motor) vandoor gaat. Het alarm gaat gedurende 30 seconden af en stopt dan; als het opnieuw bewogen wordt gaat de sirene opnieuw af, enz.
De Heavy Duty is uiteraard ook te gebruiken zonder het alarm te activeren, het fungeert dan als een normaal kabelslot.

V: Ik dacht, dat de meeste mensen een alarm-sirene negeren?
A: Het is een feit, dat sommige sirenes, zoals die in auto's en gebouwen soms worden genegeerd door het publiek. Echter, feed-back door gebruikers van Lock Alarm produkten, wijst uit, dat deze sloten meestal gebruikt worden in de nabijheid van de eigenaar en/of in een bewoonde omgeving, waar, zodra een alarm afgaat en iemand zich verdacht gedraagt, dit toch flink de aandacht trekt. Als een Lock Alarm aan het te beveiligen object vast is bevestigd, geeft dit natuurlijk nóg meer zekerheid, dat een dief het verder met rust zal laten.

V: Hoe lang gaan mijn batterijen mee?
A: Gebruik altijd de beste alkaline batterijen. Onder normale omstandigheden gaan deze ongeveer zes tot twaalf maanden mee. In een permanent vochtige omgeving kan dit echter wat korter zijn. U kunt de batterijen altijd testen door de sleutel om te draaien, zonder dat de kabel in het slot is bevestigd. De Lock Alarm Heavy Duty, hét slot voor fiets, scooter, brommer en motor, kan natuurlijk getest worden door het slot even licht te schudden. Het alarm zal dan afgaan, dus houdt uw sleutel bij de hand om het snel weer uit te schakelen!

V: Blijft, na sabotage, het alarm afgaan tot de batterijen leeg zijn?
A: De Lock Alarm Heavy Duty gaat 30 seconden af en stopt dan. Als er vervolgen opnieuw aan gemorreld wordt gaat het weer dertig seconden af, enzovoort.
De andere Lock Alarms zijn instelbaar. U kunt kiezen voor een permanent doorgaande sirene of een alarm, dat 1 minuut afgaat en dan 20 seconden stopt, dan weer 1 minuut afgaat en dan weer 20 seconden stopt etc.

V: Hoeveel garantie krijg ik op mijn slot?
A: Op alle Lock Alarm produkten krijgt u 2 jaar volledige garantie op fabrikagefouten.

V: Is mijn slot waterdicht?
A: De produkten van Lock Alarm zijn spatwaterdicht, d.w.z dat u ze niet in een plas moet leggen en dat ze op een beschutte plaats moeten worden gemonteerd, dus niet blootstellen aan directe regen.

V: Zijn de Lock Alarm sloten getest door een onafhankelijke instantie?
A: Ja, alle produkten zijn getest in overeenstemming met de regels in verschillende landen, zodat ze voldoen aan diverse eisen, zoals BS (voor het Verenigd Koninkrijk), FCC (voor Frankrijk), TüV (Duitsland) en CE (Conformité Européene voor de Europese Unie).